Hade 2021 varit ett ”vanligt år” skulle vi, så här i början av året, ha publicerat inbjudan till DX-Parlamentet som normalt hålls i början av sommaren. Så är det ju tyvärr inte.

Vi följer vaccinationsutveckling, pandemilagar och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förhoppningen är att kunna arrangera årets DX-Parlament mellan den 27 och 29 augusti 2021 i Karlsborg. Då hoppas vi att befolkningen har fått Covid-19-vaccin och att vi kan träffas precis som förr.

Styrelsen ber därför att få återkomma, här på vår webbplats sdxf.se och i DX-Aktuellt, med detaljer såsom program och boendealternativ.

Är det något särskilt som du tycker att förbundet ska arbeta med under kommande verksamhetsår? Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 14 maj 2021.

Mejla till ordf@sdxf.se. Påminn om du inte fått en bekräftelse på ditt mejl. Du kan också skriva till SDXF, Box 1097, 405 23 Göteborg.